Lắp phun sương trang trại chăn nuôi bo sữa

Để duy trì và phát triển đàn bò sữa một cách bền vững, cần áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong chăn nuôi, tăng cường chọn lọc, cơ cấu đàn, cải thiện chuồng trại, quản lý chất thải, nước thải, chăm sóc nuôi dưỡng và thú y,….đặc biệt là chú trọng vào đầu tư cơ giới hóa. Trong đó, hệ thống máy phun sương làm mát và tạo tiểu khí hậu ổn định nhiệt độ chuồng nuôi, giảm stress nhiệt và nâng cao sức đề kháng cho bò sữa cao sản là cần thiết trong tình hình biến đổi lớn về nhiệt độ môi trường hiện nay.

Để duy trì và phát triển đàn bò sữa một cách bền vững, cần áp dụng các tiến bộ khoa học vào trong chăn nuôi, tăng cường chọn lọc, cơ cấu đàn, cải thiện chuồng trại, quản lý chất thải, nước thải, chăm sóc nuôi dưỡng và thú y,….đặc biệt là chú trọng vào đầu tư cơ giới hóa. Trong đó, hệ thống máy phun sương làm mát và tạo tiểu khí hậu ổn định nhiệt độ chuồng nuôi, giảm stress nhiệt và nâng cao sức đề kháng cho bò sữa cao sản là cần thiết trong tình hình biến đổi lớn về nhiệt độ môi trường hiện nay.

0/5 (0 Reviews)
.
.
.
.